Wie ben ik? Opleiding en achtergrond


Coaching

Sinds ik zelf werkzaam ben geweest in het management (middelmanagement en directieniveau) en ik me meer ben gaan scholen in positieve psychologie en management o.a. aan de Saïd Business school in Oxford ben ik me gaan richten op coaching van zowel werknemers als managers in de publieke sector. 

Supervisie

Ik geef supervisie vanuit verschillende referentiekaders. Afhankelijk van je werksetting, je vraag, je opleiding, en de behoefte aan accreditatie (zie beroepsverenigingen) kunnen we een supervisie-traject samenstellen, zodat je je opleidingsdoelen kunt behalen. 

Leertherapie

Voor mijn opleiding ben ik zelf meermaals in leertherapie gegaan. Daar heb ik bijzonder veel baat bij gehad, maar heb ook aan de lijve ervaren wat prettig en leerzaam was en wat niet. Leertherapie beschouw ik daarom als een coproductie, waarin het leren centraal staat: zowel over jezelf, als ook over hoe je veranderingen in gang zet als therapeut door dat zelf te ervaren. 

Psychotherapie

Ik ben sinds 2003 werkzaam in de GGZ als psychotherapeut. Ik heb ervaring met de behandeling van stemmingsstoornissen, angststoornissen, dwangklachten en persoonlijkheidsproblematiek. Ik werk met cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie of schematherapie. Ik ben lid van 4 beroepsverenigingen (NVP, VGCt, VSt, IPT). Welke methodiek we hanteren stellen we samen vast in de intake procedure.