Psychotherapie

Ik ben sinds 2003 werkzaam in de GGZ als psychotherapeut. Ik heb ervaring met de behandeling van stemmingsstoornissen, angststoornissen, dwangklachten, persoonlijkheidsproblematiek en problemen in de interacties met anderen. Ik werk met cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie of schematherapie. Ik ben lid van 4 beroepsverenigingen (NVP, VGCt, VSt, IPT). Welke methodiek we hanteren stellen we samen vast in de intake procedure en wordt gebaseerd op je hulpvraag, diagnose, en eventuele bestaande richtlijnen.

Praktische informatie

Tarieven specialistische GGZ:  

De tarieven voor SGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, en deze Tarieven voor Curatieve GGZ zijn te raadplegen op de NZa website (https://www.nza.nl/actueel/blijf-op-de-hoogte). Op basis van een overeenkomst met uw zorgverzekeraar kan sprake zijn van een korting op dit NZa-maximumtarief. Er geldt een vaste prijs per product, DBC genoemd, en het tarief wordt achteraf bepaald aan de hand van de totale tijd die aan uw behandeling besteed is, een optelsom van directe tijd (contactmomenten zoals sessies of digitale communicatie) en indirecte tijd (verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek etc.). Een DBC wordt afgerekend aan het einde van de behandeling of, wanneer de behandeling langer dan een jaar duurt, tussentijds na 365 dagen. De tarieflijst van het jaar waarin de DBC gestart is, is van toepassing.

 

Vergoeding: 

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat u in aanmerking kan komen voor vergoeding als u een restitutiepolis heeft. In uw polisvoorwaarden kunt u zien hoe hoog het percentage is dat u vergoed krijgt van de behandeling. Indien u een naturapolis heeft en bij mij in zorg wil kunt u zich wenden tot uw zorgverzekering om na te vragen hoeveel u krijgt vergoed. 

 

Locatie:

Ik heb 3 praktijkruimtes: een in Meerssen, een in Eijsden en aan huis.