Psychotherapie

Ik ben sinds 2003 werkzaam als psychotherapeut. Ik heb ervaring met de behandeling van stemmingsstoornissen, angststoornissen, dwangklachten en persoonlijkheidsproblematiek. Ik werk met cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie of schematherapie, en sinds 2019 ben ik gestart met het volgen van scholing in emotion focused therapy (EFT). Daarnaast zijn er mogelijkheden bij specifieke angstklachten te werken met exposure therapie m.b.v. een VR-bril. Hierdoor kun je in een beperkt aantal sessies worden behandeld voor bijvoorbeeld hoogtevrees of spreekangst. Ik ben lid van 7 specialistische beroepsverenigingen (NVGZp, NVP, VGCt, VSt, ISST, IPT, VPeP). Welke behandelmethode we zullen gebruiken  stellen we samen vast in de intake procedure en wordt gebaseerd op je hulpvraag, diagnose, en behandelrichtlijnen.

Ik maak gebruik van een electronisch patiëntendossier, waardoor u toegang hebt tot uw eigen dossierstukken. Er zijn ook mogelijkheden om te werken met E-health, bijvoorbeeld ter overbrugging van de wachttijd of zodat u een deel van de therapie zelfstandig kunt doorlopen en hier minder gesprekken voor nodig heeft. . 

Praktische informatie

Tarieven specialistische GGZ:  De tarieven voor SGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, en deze Tarieven voor Curatieve GGZ zijn te raadplegen op de NZa website (https://www.nza.nl/actueel/blijf-op-de-hoogte). Op basis van een overeenkomst met uw zorgverzekeraar kan sprake zijn van een korting op dit NZa-maximumtarief. Er geldt een vaste prijs per product, DBC genoemd, en het tarief wordt achteraf bepaald aan de hand van de totale tijd die aan uw behandeling besteed is, een optelsom van directe tijd (contactmomenten zoals sessies of digitale communicatie) en indirecte tijd (verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek etc.). Een DBC wordt afgerekend aan het einde van de behandeling of, wanneer de behandeling langer dan een jaar duurt, tussentijds na 365 dagen. De tarieflijst van het jaar waarin de DBC gestart is, is van toepassing.

 

Vergoeding / Uw zorgpolis: Ik heb in 2021 contracten met CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, ONVZ, VGZ, IZZ, Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Achmea en de Friesland. Indien u een natura-polis heeft bij een van deze verzekeraars wordt de behandeling geheel vergoed. Daarnaast komt het wettelijke eigen risico (€ 385 in 2020). Indien u een andere zorgverzekering heeft kunt u in aanmerking komen voor 90-100 % vergoeding als u een restitutiepolis heeft. Het is raadzaam navraag te doen bij uw zorgverzekering hoeveel u vergoed krijgt. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist voor specialistische ggz, en moet er sprake zijn van een (vermoeden van) een DSM-5 stoornis.  

 

Locatie: Ik heb 2 praktijkruimtes: een in Meerssen, en een praktijk in Maastricht (Heugem).