Welkom bij de praktijk voor coaching, supervisie en leertherapie


Je zoekt coaching

Wil jij of je team  optimaal werken? Wil je alles eruit halen wat er in zit? Of zit je met een probleem  waardoor je niet meer optimaal functioneert, ofwel je in zo'n moeilijke context bevindt dat je dat belemmert in je functioneren, dan kan coaching je verder helpen. Vanuit mijn expertise zal ik zowel je sterke als zwakke kanten in kaart brengen, als inzicht krijgen in de context waarin je functioneert en hoe die van invloed is op jou of je team. Daarnaast onderzoeken we hoe jij je context kunt beïnvloeden. Een goede klik is daarvoor belangrijk. Om dit in kaart te brengen kun je een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek plannen, om te zien of mijn werkwijze en jouw vraag op elkaar aansluiten. 

Je zoekt supervisie

Als je in het kader van je opleiding supervisie nodig hebt dan kan dat voor registratie bij verschillende beroepsverenigingen. Binnen supervisie moet je je veilig en gewaardeerd voelen om je eigen leerproces onder de loep te kunnen nemen met je supervisor. Dat betekent dat het belangrijk is dat je een goede werkrelatie aan kunt gaan. Om daar een inschatting van te kunnen maken kun je een vrijblijvend kennismakingsgesprek plannen.  

Je zoekt leertherapie

Als je in het kader van je opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, of psychiater leertherapie moet volgen is dat voor veel mensen een hoge drempel. Binnen de leertherapie is het belangrijk om goed zicht te krijgen op hoe je in elkaar zit als persoon, en hoe dat van invloed is op de therapieën die je zelf geeft. Naast veiligheid en respect vind ik humor en lichtheid een basiselement in mijn leertherapieën. Zonder de pijn te omzeilen weet ik daarmee een goede balans aan te brengen tussen confrontatie, pijn en kracht, perspectief en lichtheid.