Welkom

Ik ben sinds 1996 werkzaam in de GGZ, vanuit diverse rollen en met verschillende doelgroepen. Ik heb mijn werk altijd met groot plezier en enthousiasme gedaan. Sinds 2006 heb ik naast mijn aanstellingen binnen diverse instellingen een eigen praktijk gehad voor coaching, leertherapie en supervisie. Recent heb ik besloten om ook psychotherapie aan te bieden in mijn eigen praktijk, omdat ik merk dat er een groeiende vraag is. De diversiteit van mijn werkzaamheden draagt voor mij bij aan een hoog expertise niveau: doordat ik veel les geef en superviseer, maar ook zelf veel behandel en coach, draagt dat bij aan zowel mijn kwaliteit als coach/behandelaar als aan mijn didactische kwaliteiten.

Of het nu gaat om coaching, supervisie, leertherapie of psychotherapie: in alle gevallen is het belangrijk dat er een goede match is. Om dat in te kunnen schatten ben je welkom voor een telefonisch  kennismakingsgesprek. Daarin kunnen we ook de verschillende mogelijkheden bespreken. 


Je zoekt coaching

Wil jij of je team  optimaal werken? Wil je alles eruit halen wat er in zit? Of zit je met een probleem  waardoor je niet meer optimaal functioneert, ofwel je in zo'n moeilijke context bevindt dat je dat belemmert in je functioneren, dan kan coaching je verder helpen. Vanuit mijn expertise zal ik zowel je sterke als zwakke kanten in kaart brengen, als inzicht krijgen in de context waarin je functioneert en hoe die van invloed is op jou.  Daarnaast onderzoeken we hoe jij je context kunt beïnvloeden.

Je zoekt supervisie

Als je in het kader van je opleiding supervisie nodig hebt dan kan dat voor registratie bij verschillende beroepsverenigingen. Binnen supervisie moet je je veilig en gewaardeerd voelen om je eigen leerproces onder de loep te kunnen nemen met je supervisor. Dat betekent dat het belangrijk is dat je een goede werkrelatie aan kunt gaan. ER zal bij start een plan gemaakt worden welke leerdoelen je wil halen, en op welke wijze we die kunnen bereiken.

Je zoekt leertherapie

Als je in het kader van je opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, of psychiater leertherapie moet volgen is dat voor veel mensen een hoge drempel. Binnen de leertherapie is het belangrijk om goed zicht te krijgen op hoe je in elkaar zit als persoon, en hoe dat van invloed is op de therapieën die je zelf geeft. Naast veiligheid en respect vind ik humor en lichtheid een basiselement in mijn leertherapieën. Zonder de pijn te omzeilen weet ik daarmee een goede balans aan te brengen tussen confrontatie, pijn en kracht, perspectief en lichtheid.  

je zoekt psychotherapie

Indien je kampt met (soms) langdurige klachten zoals angst of stemmingsklachten of problemen in relaties met anderen, dan kan psychotherapie helpen. Mijn werkwijze is een persoonlijke benadering, waarbinnen we samen zoeken naar de beste oplossing. 

 

Voor meer informatie verwijs ik je naar het menu, tabblad psychotherapie