Coaching

Wil je beter functioneren op je werk, en je mogelijkheden beter leren benutten? Of zit je met een probleem  waardoor je niet meer optimaal functioneert, ofwel je in zo'n moeilijke context bevindt dat je dat belemmert in je functioneren, dan kan coaching je verder helpen. Vanuit mijn expertise zal ik zowel je sterke als zwakke kanten in kaart brengen, als inzicht krijgen in de context waarin je functioneert en hoe die van invloed is op jou.  Daarnaast onderzoeken we hoe jij je context kunt beïnvloeden.

Na een korte probleem-analyse stellen we samen doelen vast die je wil bereiken. We maken een stappenplan en stellen gezamenlijk een tijdspad op, waarbij we beiden bewaken wat haalbaar en reëel is. Afhankelijk van je vraag werken we met doelgerichte opdrachten en krijg je praktische handvatten mee. 

Vanuit mijn opleiding en achtergrond heb ik expertise in het coachen van artsen, medisch specialisten en managers in de zorg en onderwijs.