Coaching

Als je met een probleem zit waardoor je niet meer optimaal functioneert, ofwel je in zo'n moeilijke context bevindt dat je dat belemmert in je functioneren, dan kan coaching je verder helpen. Vanuit mijn expertise breng ik je sterke en zwakke kanten in kaart, en geef inzicht in de context waarin je functioneert en hoe die van invloed is op jou. Daarnaast onderzoeken we hoe jij je context kunt beïnvloeden.

Bij coaching weet ik een balans te vinden tussen iemands persoonlijke leerdoelen of ontwikkelpunten, vaak in een complexe context. M.n. vraagstukken waarbij er sprake is van complexe en politieke krachtenvelden kan ik ontrafelen en opnieuw perspectief creëren. Tactisch inzicht en het creëren van verbinding is mijn kracht.  

Expertisegebieden

Vanuit mijn opleiding en achtergrond heb ik expertise in het coachen van artsen, medisch specialisten, en managers in de gezondheidszorg. 

werkwijze

Na een korte probleem-analyse, waarin we kijken naar je persoonlijke sterke en zwakke punten, maar ook de context waarin je werkt of functioneert,  stellen we samen doelen vast die je wil bereiken. We maken een stappenplan en stellen gezamenlijk een tijdspad op, waarbij we beiden bewaken wat haalbaar en reëel is. Afhankelijk van je vraag werken we met doelgerichte opdrachten en krijg je praktische handvatten mee. 

digitale coaching

Afhankelijk van je vraag zijn er diverse mogelijkheden. Er kunnen digitale sessies plaatsvinden, via mail, telefoon of skype / FaceTime. Dit hangt onder andere af van de termijn waarop je hulp nodig hebt en wat je zelf het prettigste vindt. 

locatie & tarieven

Gesprekken kunnen zowel plaatsvinden op locatie, als in mijn praktijk in Maastricht. Tarieven: 125 euro per uur exclusief BTW, duur van een sessie is 60 min. Voor meer achtergrond over tarieven, voorwaarden en mogelijkheden  verwijs ik naar het menu, tabblad praktische informatie