aanmeldingsprocedure

Indien u bij mij in zorg wilt komen of supervisie, leertherapie of coaching wil volgen kunt u contact opnemen (via de 'contact'pagina of via info@inaleeuw.nl). Ik zal u dan bellen om kort te horen wat er speelt en/of wat uw vraag is. Enkele dagen later zal ik  u laten weten of ik u in zorg kan nemen  of supervisie, leertherapie of coaching kan bieden.

Beroepscode en vertrouwelijkheid

Ik ben gehouden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten zoals die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Hierin is onder andere het beroepsgeheim geregeld. De vertrouwelijkheid wordt ook geborgd door de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst.  In het kader van de privacywetgeving, zie AVG., kunt u het privacystatement van mijn praktijk  hier vinden. 

WERKDAGEN EN TIJDEN  

Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09:00 - 17:00. 

 

LOCATIE

De praktijk is gevestigd in het gebouw van Psychiaterpraktijk Hoek aan de Bunderstraat 124 in Meerssen. 

KLACHTEN.  Indien u ontevreden bent over de geboden zorg dan hoor ik dat graag, en zal samen met u zoeken naar een oplossing. Daarnaast ben ik  aangesloten bij de klachten en geschillenregeling van de LVVP. Deze is te vinden via https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/


tarieven

 

Tarief

Duur van de sessie 

Wachttijd

Leertherapie

115

45 min face to face, 15 min voorbereidingstijd                                              

Ca 4-5 maanden 

Supervisie

115

45 min face to face, 15 min voorbereidingstijd 

Ca 4-5 maanden 

Coaching

200 incl. BTW.                        

45 min face to face, 15 min voorbereidingstijd 

In overleg

Psychotherapie                      

Zie onder                          

45 min face to face, 15 min voorbereidingstijd 

Ca 6-8 maanden 

 

 

Psychotherapie: Om voor een behandeling in de GGZ in aanmerking te komen, hebt u een verwijsbrief nodig. De huisarts, bedrijfsarts of de medisch specialist kunnen u een verwijsbrief geven. Hebt u nog geen verwijsbrief, maak dan eerst een afspraak bij de huisarts en vraag erom. De huisarts kan u alleen doorverwijzen als er een vermoeden is van een DSM - 5 stoornis.

 

Tarieven: Met ingang van 2022 verandert de financiering in de ggz. Meer informatie daarover kunt u vinden op https://www.zorgprestatiemodel.nl/aan-de-slag/downloads/Uw behandelaar is wettelijk verplicht om de tijd te noteren die hij aan de behandeling besteedt. Het gaat daarbij om de therapiesessies met u, maar ook om de tijd die hij besteedt aan e-mails, telefoontjes, of overleg met collega’s. Er wordt gewerkt met een geplande consultduur van 45 of 60 minuten (planning = realisatie). Als een consult iets langer of korter duurt blijft deze tijd staan als geplande tijd, en verschijnt zo ook op de factuur. Als het consult echter meer dan 15 minuten afwijkt van de geplande tijd wordt de consultduur aangepast. 

De kosten kunnen hoger zijn dan u verwacht, waardoor u ook bij een korte behandeling misschien toch uw gehele eigen risico kwijt bent. Vraag zodra u met de behandeling begint wat de betalingsvoorwaarden zijn. U kunt deze informatie ook terugvinden in het kwaliteitsstatuut.

 

Vergoeding / Uw zorgpolis:  Ik heb in 2024 contracten met CZ, VGZ, Zilveren Kruis, ONVZ en DSW. Indien u een natura-polis heeft bij een van deze verzekeraars wordt de behandeling geheel vergoed. Wel wordt uw wettelijke eigen risico aangesproken als u gebruik maakt van zorg (€ 385 in 2024). Indien u een andere zorgverzekering heeft kunt u in aanmerking komen voor 90-100 % vergoeding als u een restitutiepolis heeft. Het is raadzaam navraag te doen bij uw zorgverzekering hoeveel u vergoed krijgt. 

 

No show: Een niet nagekomen afspraak die niet op tijd (minstens 24 uur van tevoren) door u is afgezegd, valt niet onder verzekerde zorg, en hiervoor wordt een bedrag van € 55 bij u in rekening gebracht.

 

Kamer van Koophandel: 57268576

 

Praktijkhond Charlie: Op indicatie is Charlie aanwezig. Dat gebeurt uitsluitend in overleg en indien dit  uw behandeling ten goede komt, bijvoorbeeld na een intensieve traumabehandeling wordt hij ingezet als therapiehond. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN EN KWALITEITSSTATUUT


Download
algemene voorwaarden 2024.pdf
Adobe Acrobat document 172.6 KB
Download
LVVP visitatiecertificaat
LVVP visitatiecertificaat .pdf
Adobe Acrobat document 145.0 KB

Download
kwaliteitsstatuut oktober 2023.pdf
Adobe Acrobat document 109.9 KB