aanmeldingsprocedure

Indien u bij mij in zorg wilt komen of supervisie, leertherapie of coaching wil volgen kunt u contact opnemen (via de 'contact'pagina of via info@inaleeuw.nl). Ik zal u dan bellen om kort te horen wat er speelt en/of wat uw vraag is. Enkele dagen later zal ik  u laten weten of ik u in zorg kan nemen  of supervisie, leertherapie of coaching kan bieden.

Beroepscode en vertrouwelijkheid

Ik ben gehouden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten zoals die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Hierin is onder andere het beroepsgeheim geregeld. Deze kunt u downloaden. De vertrouwelijkheid wordt ook geborgd door de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst.  In het kader van de privacywetgeving, zie AVG., kunt u het privacystatement van mijn praktijk  hier vinden. 

WERKDAGEN EN TIJDEN  

Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag van 09:00 - 17:00. 

 

LOCATIE

De praktijk is gevestigd in het gebouw van Psychiaterpraktijk Hoek aan de Bunderstraat 124 in Meerssen. 

KLACHTEN  

Indien u ontevreden bent over de geboden zorg dan hoor ik dat graag, en zal samen met u zoeken naar een oplossing. Daarnaast ben ik  aangesloten bij de klachten en geschillenregeling van de LVVP. Deze is te vinden via https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/


tarieven

 

Tarief

Duur van de sessie 

Wachttijd

Leertherapie

120

45 min face to face, 15 min voorbereidingstijd                                              

Ca 4-5 maanden 

Supervisie

120

45 min face to face, 15 min voorbereidingstijd 

Ca 4-5 maanden 

Coaching

220 incl. BTW.                        

45 min face to face, 15 min voorbereidingstijd 

In overleg

Psychotherapie                      

Zie onder                          

45 of 60 min face to face, 15 min voorbereidingstijd 

Ca 6-8 maanden 

 

  

Tarieven & vergoedingen volwassenen (18 jaar en ouder)

 

Verzekerde zorg 

Vrijwel alle psychologische en psychotherapeutische behandelingen voor volwassenen die wij aanbieden, worden vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (als gespecialiseerde ggz). U krijgt de behandeling alleen vergoed als u een geldige verwijsbrief van uw huisarts heeft. Ook moet er sprake zijn van a) een psychische stoornis die onder de verzekerde zorg valt (dit wordt bepaald door het Zorginstituut Nederland), en b) van een toegestane therapie (dit wordt bepaald door Zorgverzekeraars Nederland). 

 

In één of enkele gesprekken stel ik als uw behandelaar vast of er inderdaad sprake is van een stoornis waarvan de behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Mocht er toch geen sprake zijn van een stoornis, dan worden de eerste diagnostische consulten nog wel vergoed.


Contracten met deze zorgverzekeraars in 2024 (verzekerde zorg)

Voor 2024 heeft de praktijk een contract met de volgende zorgverzekeraars:

- Zorgverzekeraar CZ, waaronder ook label Nationale-Nederlanden en OHRA

- Zorgverzekeraar VGZ, waaronder VGZbewuzt, UnitedConsumers, Univé Zorg, Zekur, UMC 

- Zorgverzekering, IZA, De IZZ zorgverzekering door VGZ en Zorzaam 

- Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, waaronder ook label Centraal Beheer, De Friesland en Interpolis

- Zorgverzekeraar ONVZ, waaronder ook label VvAA Zorgverzekering 

- Zorgverzekeraar DSW, waaronder ook label Stad Holland en In Twente 

 

Als u een zorgverzekering heeft afgesloten bij één van deze zorgverzekeraars, dan stuurt onze praktijk de facturen rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. De vergoeding is in natura: de zorgverzekeraar betaalt de factuur direct aan de behandelaar. U merkt daar dus niets van. Wel kunnen deze nota's door uw zorgverzekeraar met uw (verplicht en eventueel vrijwillig) eigen risico worden verrekend, als dat nog open staat. 

 

Geen contracten met deze zorgverzekeraars in 2024 (verzekerde zorg)

Met de volgende zorgverzekeraars heeft de praktijk in 2024 geen contract afgesloten:

- Zorgverzekeraar Menzis, waaronder ook label ander zorg, HEMA en VinkVink. 

- Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, waaronder ook label AZVZ

- Zorgverzekeraar Eucare, waaronder ook label aevitae

- Zorgverzekeraar Eno, waaronder ook label Salland 

- Zorgverzekeraar a.s.r., waaronder ook label a.s.r. ik kies zelf 

 

Als u een zorgverzekering heeft afgesloten bij een van deze zorgverzekeraars, ontvangt u elke maand van de praktijk een factuur met daarop de verschillende zorgprestaties. Deze factuur betaalt u altijd zelf binnen 30 dagen volgens de (betalingsvoorwaarden).  U kunt deze factuur meteen na ontvangst al indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten, krijgt u daarna 60% tot 100% van de factuur door uw verzekeraar vergoed. 

 

Tarieven

De maximumtarieven van deze zorgprestaties worden elk jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het tarief per consult wordt bepaald door het type consult en de duur daarvan. Onze praktijk rekent de volgende tarieven voor de meest voorkomende consulten: 

 

Consult diagnostiek vanaf 60 minuten € 211,06 

Consult behandeling vanaf 60 minuten € 186,80

 

Onverzekerde zorg voor volwassenen

Ook als er geen sprake is van verzekerde zorg, kunt u in overleg met mij er toch voor kiezen om in behandeling te gaan. De kosten van deze behandeling zijn dan geheel voor uw eigen rekening. Voor deze consulten brengt de praktijk het zogenoemde ’60 niet basispakketzorg consult’ in rekening, tegen een tarief van € 180 per 60 minuten bestede tijd. Dat is zowel de tijd die ik/de behandelaar in gesprek met u ben/is én de tijd die nodig is voor de zorgvuldige voorbereiding van de gesprekken en de vereiste verslaglegging. Voor onverzekerde zorg is een verwijzing van de huisarts niet nodig. 

 

Annuleren van gesprekken

Bij verhindering kunt u kosteloos tot 24 uur van tevoren (in werkdagen) een gesprek afzeggen. Indien u een gesprek niet tijdig annuleert, zijn de kosten daarvan voor eigen rekening. De praktijk mag hiervoor zelf een tarief vaststellen. U ontvangt hiervoor een factuur die u zelf moet betalen. Deze factuur wordt niet vergoed door uw verzekeraar. Het tarief voor een gemist gesprek is € 55,-

Kamer van Koophandel: 57268576

Praktijkhond Charlie: Op indicatie is Charlie aanwezig. Dat gebeurt uitsluitend in overleg en indien dit  uw behandeling ten goede komt, bijvoorbeeld na een intensieve traumabehandeling. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN EN KWALITEITSSTATUUT


Download
algemene voorwaarden 2024.pdf
Adobe Acrobat document 172.6 KB
Download
LVVP visitatiecertificaat
LVVP visitatiecertificaat .pdf
Adobe Acrobat document 145.0 KB
Download
betalingsvoorwaarden
conform richtlijnen LVVP
LVVP001-LVVP-format-betalingsvoorwaarden
Adobe Acrobat document 304.6 KB

Download
kwaliteitsstatuut oktober 2023.pdf
Adobe Acrobat document 109.9 KB