Tarieven

 Leertherapie: Tarieven: 100 euro per sessie, een sessie duurt 45 minuten en kent 15 minuten voorbereidingstijd. 

 Supervisie: Tarieven: 100 euro per sessie, een sessie duurt 45 minuten face tot face en kent 15 minuten voorbereidingstijd. 

 Coaching: Dit kan plaatsvinden op locatie, als in mijn praktijk. Tarieven: 125 euro per uur exclusief BTW (21%), duur van een sessie is 60 min. 

 

Voor ondernemers / zakelijk: Als u ondernemer bent, kunt u onder bepaalde voorwaarden onder vermelding van coaching de factuur op naam van het bedrijf zetten. U betaalt 150 euro exclusief 21 % BTW. Als u een eenmanszaak heeft, is dit bedrag volledig aftrekbaar van de belasting. Hierdoor zult u ca. iets meer dan de helft van het netto bedrag daadwerkelijk betalen. 

 

No show: Een niet nagekomen afspraak die niet op tijd (minstens 24 uur van tevoren) door u is afgezegd, valt niet onder verzekerde zorg, en hiervoor wordt een bedrag van € 40 bij u in rekening gebracht.

 

Psychotherapie / specialistische GGZ: De tarieven voor SGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, en deze Tarieven voor Curatieve GGZ zijn te raadplegen op de NZa website (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6206_22/1/). Op basis van een overeenkomst met uw zorgverzekeraar kan sprake zijn van een korting op dit NZa-maximumtarief. Er geldt een vaste prijs per product, DBC genoemd, en het tarief wordt achteraf bepaald aan de hand van de totale tijd die aan uw behandeling besteed is, een optelsom van directe tijd (contactmomenten zoals sessies of digitale communicatie) en indirecte tijd (verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek etc.). Een DBC wordt afgerekend aan het einde van de behandeling of, wanneer de behandeling langer dan een jaar duurt, tussentijds na 365 dagen. De tarieflijst van het jaar waarin de DBC gestart is, is van toepassing.

 

Vergoeding: Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat u in aanmerking kan komen voor vergoeding als u een restitutiepolis heeft. In uw polisvoorwaarden kunt u zien hoe hoog het percentage is dat u vergoed krijgt van de behandeling.

Werkdagen en tijden

Afspraken zijn in onderling overleg. Afspraken in de avond zijn mogelijk, maar kennen een langere wachttijd.

Locaties

Ik heb een praktijk aan huis in Heugem, Maastricht. Dit is een warme, professionele ruimte voor een persoonlijke benadering. Daarnaast huur ik een praktijkruimte in Meerssen, vlakbij het station, en een praktijkruimte in Eijsden, ook vlakbij het station. Via de website kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Klachten

Indien u ontevreden bent over de geboden zorg dan hoor ik dat graag, en zal samen met u zoeken naar een oplossing. Daarnaast ben ik  aangesloten bij de klachten en geschillenregeling van de LVVP. Deze is te vinden via https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/


Algemene voorwaarden en kwaliteitsstatuut

De algemene voorwaarden en mijn kwaliteitsstatuut kunnen hier worden gedownload, of neem contact op.