Beroepscode en vertrouwelijkheid

Ik ben gehouden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten zoals die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Hierin is onder andere het beroepsgeheim geregeld. De vertrouwelijkheid wordt ook geborgd door de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst.  In het kader van de privacywetgeving, zie AVG., kunt u het privacystatement van mijn praktijk  hier vinden. 

Tarieven

 

Tarief

Duur van de sessie 

Wachttijd

Leertherapie

105

45 min face to face, 15 min voorbereidingstijd                                              

Ca 3-4 maanden 

Supervisie

105

45 min face to face, 15 min voorbereidingstijd 

Ca 3-4 maanden 

Coaching

180 incl. BTW.                        

45 min face to face, 15 min voorbereidingstijd 

In overleg

Psychotherapie.                        

Zie onder                          

45 min face to face, 15 min voorbereidingstijd 

aannamestop

 

 

Psychotherapie / specialistische GGZ: Om voor een behandeling in de gespecialiseerde ggz in aanmerking te komen, hebt u een verwijsbrief nodig. De huisarts, bedrijfsarts of de medisch specialist kunnen u een verwijsbrief geven. Hebt u nog geen verwijsbrief, maak dan eerst een afspraak bij de huisarts en vraag erom. De huisarts kan u alleen doorverwijzen als er een vermoeden is van een DSM - 5 stoornis.

 

Tarieven SGGZ of G-GGZ:  De tarieven voor gespecialiseerde ggz variëren sterk en zijn afhankelijk van de diagnose en de gekozen behandelmethode. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, en deze Tarieven voor Curatieve GGZ zijn te raadplegen op de NZa website (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6206_22/1/). Op basis van een overeenkomst met uw zorgverzekeraar kan sprake zijn van een korting op dit NZa-maximumtarief. Er geldt een vaste prijs per product, DBC genoemd, en het tarief wordt achteraf bepaald aan de hand van de totale tijd die aan uw behandeling besteed is, een optelsom van directe tijd (contactmomenten zoals sessies of digitale communicatie) en indirecte tijd (verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek etc.). Een DBC wordt afgerekend aan het einde van de behandeling of, wanneer de behandeling langer dan een jaar duurt, tussentijds na 365 dagen. De tarieflijst van het jaar waarin de DBC gestart is, is van toepassing.

 

Directe en indirecte tijd: Uw behandelaar is wettelijk verplicht om de tijd te noteren die hij aan de behandeling besteedt. Het gaat daarbij om de therapiesessies met u, maar ook om de tijd die hij besteedt aan e-mails, telefoontjes, overleg met collega’s of aan administratie. De totaal bestede tijd wordt na afronden van de behandeling in rekening gebracht. De kosten kunnen hoger zijn dan u verwacht, waardoor u ook bij een korte behandeling misschien toch uw gehele eigen risico kwijt bent. Vraag zodra u met de behandeling begint wat de betalingsvoorwaarden zijn. U kunt deze informatie ook terugvinden in het kwaliteitsstatuut.

 

Vergoeding / Uw zorgpolis: Ik heb in 2021 contracten met CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, ONVZ, VGZ, IZZ, Besured, National Academic, Promovendum, Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Achmea en de Friesland. Indien u een natura-polis heeft bij een van deze verzekeraars wordt de behandeling geheel vergoed. Daarnaast komt het wettelijke eigen risico (€ 385 in 2020). Indien u een andere zorgverzekering heeft kunt u in aanmerking komen voor 90-100 % vergoeding als u een restitutiepolis heeft. Het is raadzaam navraag te doen bij uw zorgverzekering hoeveel u vergoed krijgt. 

 

No show: Een niet nagekomen afspraak die niet op tijd (minstens 24 uur van tevoren) door u is afgezegd, valt niet onder verzekerde zorg, en hiervoor wordt een bedrag van € 40 bij u in rekening gebracht.

 

BTW-identificatie-nummer:  NL001652371B9Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57268576.

 

WERKDAGEN EN TIJDEN   Afspraken zijn in onderling overleg.

 

LOCATIES   Ik heb een praktijk aan huis in Heugem, Maastricht, waar ik voornamelijk supervisie en leertherapie geef. Dit is een warme, professionele ruimte voor een persoonlijke benadering. Mocht u bang zijn voor honden dan is dat handig om even te laten weten. Charlie is een onderdeel van de praktijk, maar zal uiteraard niet aanwezig zijn als u daar bezwaar tegen hebt. Naast deze ruimte huur ik een praktijkruimte in Meerssen, vlakbij het station.

KLACHTEN.  Indien u ontevreden bent over de geboden zorg dan hoor ik dat graag, en zal samen met u zoeken naar een oplossing. Daarnaast ben ik  aangesloten bij de klachten en geschillenregeling van de LVVP. Deze is te vinden via https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/


ALGEMENE VOORWAARDEN EN KWALITEITSSTATUUT


Download
LVVP visitatiecertificaat
LVVP visitatiecertificaat .pdf
Adobe Acrobat document 145.0 KB